BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Cena knihy

Myslíme si, že každé knize se věnujeme v rámci rozumných finančních možností. Mohli bych se s každou knihou „mazlit“ až do nekonečna a udělat tak téměř ideální knihu, avšak ta by pak byla pro čtenáře cenově nedostupná. Protože vydáváme technicky a odborně zaměřené knihy se spoustou obrázků, je zpracování tohoto druhu literatury poněkud pracnější ve srovnání s klasickou beletrií a to se bohužel promítá i do ceny každé knihy.

Motto: Děláme co můžeme, ale nejsme finanční kouzelníci.

Celkově si myslíme, že cenová hladina knih a CD z produkce našeho nakladatelství se pohybuje v přijatelných mezích. Obecně vzato, populárně psaná kniha určená širší odborné veřejnosti bude vždy levnější než specializovaná příručka podobného rozsahu. U knih neexistuje přímá úměra mezi počtem stránek a doporučenou cenou knihy, obdobně je tomu u CD.

Na tvorbu cenu má největší vliv (seřazeno podle důležitosti):
  1. Celková doba zpracování v naší redakci
  2. Předpokládaný počet vydávaných kusů a prodejnost knihy
  3. Cena výtisku z tiskárny, popř. včetně doprovodného CD
  4. Výše autorského honoráře
  5. Inzerce firem
  6. Ostatní náklady spojené s výrobou knihy (např. odměny kresličům a recenzentům apod.)
rozpočet knihy

Abyste si udělali představu o tom, jak rozpočet takové typické naší knihy vypadá, připravili jsme pro vás názorný graf typu „koláč“. Ten znázorňuje jednotlivé finanční vlivy, které do celého procesu zasahují. Vše je vztaženo k nákladu cca 1000 výtisků (což je u nás běžné pro většinu knih). Pokud se náklad snižuje, významně narůstají režijní náklady. Při malém počtu vydaných kusů tyto náklady mohou být až trojnásobné (samozřejmě v přepočtu na jeden výtisk).

Spolupráce se strategickým partnerem (inzerentem, sponzorem,…) může významně snížit cenu knihy, avšak s tímto typem financování nelze nikdy dopředu kalkulovat. Nám tyto „neplánované“ příjmy pomáhají udržet vnější design knih, tj. profesionálnější zpracování obálek a kvalitnější vazbu.

Distribuční a odbytové náklady zůstávají vzhledem k počtu vydaných výtisků stále na konstantní hranici kolem 40 %, což umožňuje poskytovat solidní obchodní rabat pro další prodejce a dále je do tohoto celkově zahrnut provoz našich prodejen a velkoobchodu. Poslední dobou jsme však velkými obchodními řetězci tlačeni do nevýhodných podmínek, takže celkové odbytové náklady stoupají až k nepřekročitelné hranici 45 %. Jaký to význam na tvorbu ceny každé knihy, každému bezpochyby dojde.

Uvedené údaje (vyobrazené prostřednictvím grafu) je třeba považovat jako velmi orientační. Každý projekt je ve své podstatě specifický a proto se konkrétní čísla mohou podstatně lišit.

Cenám knih se také věnuje připomínka jednoho našeho čtenáře. Za přečtení právě stojí odpověď redakce, kde je zajímavé srovnání odborné literatury s jinými druhy knih.

Dodatečná poznámka
Píše se rok 2008 a vstupní hranice rabatů se u některých distributorů posunula až na hranici neakceptovatelných 50 %.

Jazyky

Amper 2024