AMPER 2017 Brno

  • Výstaviště Brno, 21. – 24. 3. 2016
    ote­vírací doba pro návštěvníky Út-Čt: 9 – 17 hod., Pá: 9 – 16 hod.
  • AMPER – již 25. setkání všech profesionálů a fandů elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace.
  • Prodejní expozice s knihami: hala V stánek 8.14 (plánek)
  • Bližší informace o veletrhu AMPER 2017 získáte na stránkách www.amper.cz

 

Na veletrhu AMPER koupíte rovněž příručky pro elektroniku a elektrotechniku. Stánky máme dost velké, abychom vás uspokojili s našim širokým sortimentem. Podívejte se na následující zajímavé tituly:

Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémů
Základem knihy jsou nízkofrekvenční projevy interakcí mezi měničem a napájecí soustavou. Pouze v některých zřetelech je věnována pozornost i vysokofrekvenční problematice, a to zejména ve spojení s návrhy měničů.
Problematice nízkofrekvenčního rušení dominují zhruba čtyři základní okruhy: harmonické proudy (vyšších řádů), produkované nelineárními spotřebiči, impedance sítě, změny napětí v síti, zařízení pro minimalizaci harmonických proudů a kompenzaci účiníku. Těmto bodům jsou proto věnovány hlavní části knihy.
Součástí problematiky vlivů měničů na napájecí soustavu jsou výpočty harmonických proudů klasických síťových zdrojů malého výkonu a impulzních napájecích zdrojů. V kapitole 9 pak jsou popsány základní konfigurace výkonových obvodů impulzních zdrojů a jejich harmonické proudy, které odebírají ze sítě. Popis je dělán s ohledem na normy, které harmonické proudy uvedených měničů omezují. Srovnání je provedeno s klasickými síťovými zdroji.
více informací >>

Jazyky

Amper 2017