BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Pravidla uvádění odkazů

Pokud použijete citaci z knihy vydané nakladatelstvím BEN – technická literatura, uveďte odkazy na tuto knihu (pramen, zdroj) následujícím způsobem:

  • Jméno autora
  • Název titulu (a případně podtitulu)
  • Název našeho nakladatelství
  • Místo a rok vydání
  • ISBN
  • domovská stránka titulu
Formát zápisu:
Příjmení Jméno: Titul – podtitul, BEN – technická literatura, Místo a rok, ISBN číslo, odkaz

Písemné citace

Při citaci v tištěném médiu uveďte vždy domovskou stránku titulu ve zkrácené podobě (tj. pouze s čísly v URL adrese)
 

Příklad zápisu:
Berka Štěpán: Elektrotechnická schémata a zapojení – základní prvky a obvody, BEN – technická literatura, Praha 2008, ISBN 978–80–7300–2­39–8, http://shop­.ben.cz/121291

Elektronické citace

Při citaci na datovém médiu (zejména na Internetu) uveďte vždy odkaz na domovskou stránku titulu v plném hypertextovém tvaru (tj. odkaz obsahuje skutečnou URL adresu)
 

Příklad zápisu (varianta 1 – preferováno):
Berka Štěpán: Elektrotechnická schémata a zapojení 1 – základní prvky a obvody, BEN – technická literatura, Praha 2008, ISBN 978–80–7300–239–8
 

Příklad zápisu (varianta 2):
Berka Štěpán: Elektrotechnická schémata a zapojení 1 – základní prvky a obvody, Praha 2008, ISBN 978–80–7300–239–8, http://shop.ben­.cz/cz/121291-elektrotechnicka-schemata-a-zapojeni-1.aspx


Jazyky

Amper 2024