BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Archiv titulů

Jako službu čtenářům jsme zřídili Archiv doprodaných nebo nevydaných titulů.

Vydáváme knihy s delší dobou užitnosti než je běžná produkce ostatních nakladatelů.

Doprodané tituly

Každá kniha má svoji domovskou stránku, na které soustředujeme vše související s daným titulem. Často se jedná o doplňující programy (software), užitečné odkazy, aktualizace a opravenky nesprávně uvedených informací. I když se titul v běžné obchodní síti doprodá, čtenáři ho stále používají, případně se k němu po čase vracejí. A proto nám připadalo nám vhodné nemazat takovýto archiv užitečných dat, resp. ponechat ho na Internetu stále viditelný.

Nevydané tituly

Několikrát se nám stalo, že autor „sliboval modré z nebe“ a nakonec rukopis nedodal (autorské dílo je nevymahatelné). My jsme však knihu dopředu avizovali a byli jsme pak oprávněně terčem kritiky. Poté co jsme z Internetu informace o titulu stáhli, byli jsme zasypáváni dotazy ve smyslu: „Před časem jste psali, že vydáte knihu… Vyšla už nebo ne? A proč nevyšla?“. A tohoto důvodu chceme, aby se stručná informace o nevydaných titulech objevila na Internetu také s patřičným vysvětlením.


Jazyky

Amper 2024