BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Vědecká redakční rada

Vědecká redakční rada posuzuje knihy k vydání v našem nakladatelství.

Členové

  • Prof. Ing. Václav Mentlík, CSc. (Západočeská univerzita, www.zcu.cz)
  • Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc. (Praha)
  • Ing. David Matoušek (Univerzita Pardubice, www.upce.cz)
  • Ing. Šárka Volešová, Ph. D.
  • Ing. Jiří Zmatlík, Ph. D. (ČVUT FEL Praha)

Jazyky

Amper 2024