BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Postupy

O nakladatelství BEN

Motto: Kvalita našich knih je vždy na prvním místě.

Výrobní postup, termíny a kvalita našich knih

V následujících řádkách bychom vás chtěli seznámit, jak to u nás běžně chodí při vydání každé knihy. V prvopočátku se ozve autor, že by chtěl něco napsat (vítána je osnova, obsah, předběžná anotace a charakteristika knihy) nebo že má již něco připraveno (tištěná nebo elektronická podoba knihy k nahlédnutí). Pokud se nám dané téma líbí a zapadá do našich nakladatelských záměrů podepisujeme smlouvu. Aby další spolupráce probíhala s co možná nejmenším počtem komplikací, doporučujeme každému autorovi prostudování „Chcete se stát naším autorem?“, což je několik málo instrukcí, při jejichž dodržení určitě naše spolupráce proběhne hladce a hlavně k oboustranné spokojenosti.

Dáváme přednost přijetí celé rukopisu (text, obrázky a tabulky) najednou. Vyhýbáme se tak možným vznikům několika verzí rukopisů, které by se mohly navzájem překrývat. Paralelně zpracováváme text a ostatní grafiku, poté vše sesadíme dohromady a knihu celkově „skoukneme“. Autor dostává první korekturu, což je předběžná podoba knihy, jak by měla ve finále vypadat. Podle množství oprav pak proběhnou ještě další korektury, u rozsáhlých knih, náročných na zpracování mohou být třeba čtyři nebo pět. Po dokončení prvního, popř. druhého kola korektury, obvykle dáváme knihu recenzentovi, který celý projekt připomínkuje a vyhledává chyby. Jeho úloha je vždy v tom, že jako nezávislá osoba pouze doporučuje. Je vždy na autorovi, zda tyto změny a opravy přijme či nikoliv. Po poslední korektuře, která by měla představovat již finální verzi knihy, dáváme knihu do tisku. Výběru tiskárny jsme rovněž věnovali maximální péči, abychom našim čtenářům mohli zaručit kvalitní tisk a vazbu.

Příprava knihy v naší redakci může trvat podle rozsahu a kvality dodaných podkladů od dvou měsíců do dvou let. Neradi násilně termíny zkracujeme, protože se to potom zákonitě projeví na konečné kvalitě knihy. Tisk knihy s brožovanou vazbou trvá typicky dva až tři týdny, s pevnou vazbou až šest týdnů.

Jak je z výše uvedeného patrné, věnujeme každé knize maximální péči. Připouštíme, že se nám občas vloudí do knihy nějaký ten „tiskařský šotek“. Je to kolikrát skutečně s podivem, jak může taková chybička proklouznout pod rukou autorovi, naší redakci a ještě k tomu recenzentovi.

Na závěr bychom chtěli podotknout, že v žádném případě nepustíme knihu „ven“ do té doby, dokud nejsme přesvědčeni o její „bezúhonosti“. A to i za cenu, že překročíme finanční rozpočet a předem stanovený termín vydání.


Jazyky

Amper 2024