BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Copyright

Veškerá díla publikovaná nakladatelstvím BEN – technická literatura s.r.o. jsou předmětem licenčních smluv uzavřených mezi autorem díla a nakladatelstvím BEN – technická literatura s.r.o.

V případě zjištění porušení autorských práv ke kterémukoliv dílu publikovanému nakladatelstvím BEN – technická literatura s.r.o., budou podniknuty veškeré právní kroky směřující zejména k zamezení porušování autorských práv a dále k vymožení vzniklé škody, a to jak trestněprávními tak i civilněprávními prostředky.


Jazyky

Amper 2024