BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Ceník PDF

Ceník je aktualizován k 1.1.2011.

Základní cena elektronické knihy

Základní cena knihy je uvedena v elektronickém knihkupectví jako vaše cena (nikoliv běžná cena) – jedná se cenu pro koncového zákazníka a jen pro osobní užití díla. Pro jiné než osobní užití díla se při výpočtu vychází z této základní ceny.

Celofiremní užití díla

Cena se vypočítá podle vzorce:

 • do 10 zaměstnanců:   základní cena × 2
 • od 11 do 100 zaměstnanců:   základní cena × 5
 • od 101 do 1000 zaměstnanců:   základní cena × 10
 • nad 1000 zaměstanců:   základní cena × 50

Neplatí pro školy.

Pro školy a školicí centra

Vydáváme licence s roční nebo víceletou platností (typicky pro školní rok), které jsou závislé na počtu studentů. Množina studentů může být dle potřeb celá škola, vybraný ročník, daný studijní obor nebo třída, popř. samostatná skupina studentů. Dle velikosti množiny studentů je cena zohledněna koeficientem.

Studenti (viz výše) mohou používat PDF i doma na svých počítačích (viz koeficient 2). Po uplynutí definované doby užití jsou uživatelé (i studenti) povinni předmětný PDF soubor smazat. Držitel licence (škola) je povinna na toto studenty upozornit, jinak se vystavují nebezpečí vymáhání licenčních poplatků.

Cena se vypočítá:
základní cena × počet studentů × počet (školních) roků × koeficient 1 × koeficient 2

Koeficient 1:

 • do 50 studentů:   0,5
 • od 51 do 100 studentů:   0,4
 • od 101 do 300 studentů:   0,3
 • od 301 studentů:   0,25

Koeficient 2:

 • 0,65 – jen pro použití ve škole (a to pouze při promítání anebo profesorům předmětné množině studentů, nikoliv na jednotlivých počítačích nebo v síti, které jsou dostupné studentům)
 • 1 – studenti mohou PDF používat na počítačích školy (např. sdílené přes síť) i na svých počítačích doma (obdrží od školy PDF)

Další způsoby užití díla

Licence užití díla platí pro jakýkoliv způsob zveřejnění dat (tj. nejen PDF, ale také např. textový článek, odkazy na naskenované stránky apod.).

 • pro komunitní weby (přístup ke stažení jen registrovaným uživatelům):
  základní cena × 1000
 • pro veřejné šíření (přístup ke stažení mají běžní anonymní uživatelé internetu):
  základní cena × 3000
 • částečné užití díla (zpřístupnění části knihy např. v datové podobě HTML na Internetu):
  základní cena × 10 × počet dnů × počet zpřístupněných stran / celkový počet stran knihy

Důležitá poznámky:

 • Kupující se však tímto nestává držitelem autorských práv, licence (užití díla) nejsou poskytovány jako výhradní.
 • Licenční poplatky budou vymahatelné i bez ohledu na to, zda došlo k oficiální objednávce či nikoliv. Je lhostejné zda jsou na serveru odkazy na serverové úložiště dat, kde se nacházejí datové kopie, protože čtenáři předmětného serveru jsou jeho uživateli (konzumenty) dat. Při případném soudním sporu je běžně vymahatelný dvojnásobek této částky.

Jazyky

Amper 2024