BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Autorské honoráře a daně s nimi spojené

V případě, že autor nemůže vystavit daňový doklad, na základě kterého je mu následně proplacen autorský honorář, zasíláme mu odměnu na základě autorské smlouvy. Autor nemusí mít k této výdělečné činnosti žádné povolení. Zaplacení daně z příjmu fyzické osoby a zdravotního pojištění z obdržené odměny se však nevyhne.

Autorské honoráře podléhají jiným zákonům, než je zákon o živnostenském podnikání a není k nim potřeba živnostenské oprávnění (živnostenský list). Je však nezbytné tuto činnost oznámit místně příslušnému Finančnímu úřadu dle místa trvalého bydliště.

Kromě daně z příjmu musíte z autorského honoráře zaplatit i zdravotní pojištění. To platí i pro studenty denního studia. Sociální pojištění z honoráře platit nemusíte v případě, není-li vaše autorská činnost soustavná a autorským honorářem si jen „přivyděláváte“.

Autorské honoráře se zdaňují jako příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti. Je u nich možné uplatnit výdaje, které s vaší prací souvisí a můžete je prokázat účty. Podmínkou je však vést si daňovou evidenci. Nebo se dají všechny výdaje uplatňovat aktuální paušální částkou.

Zdroj: Mladá fronta DNES, 27.3.2007


Jazyky

Amper 2024