BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Digi TV

Zajímavé tituly na téma Digi-TV

Příjem DVB-T
Tato základní kniha o Digi TV je určena široké veřejnosti, kterou seznamuje se zvláštnostmi příjmu Digi-TV.
Důraz je kladen na praktické informace, které potřebují televizní diváci k tomu, aby se mohli vybavit potřebnou technologií a aby se ji naučili efektivně ovládat.
Televizní technika DVB-T
V polovině září 2006 vyšla tato dlouho očekávaná kniha o nastupující zemské digitální televizi, zkráceně Digi-TV.
Publikace popisuje v úvodních kapitolách základní porovnání mezi analogovou a digitální pozemskou televizí – výhody a nevýhody obou systémů. V teoretické části jsou postupně rozebrány způsoby komprimování obrazu a zvuku, protichybová ochrana, princip nově vyvinutého systému DVB-H a také nové platformy interaktivní televize MHP – (Multimedia home platform), popis fungování platformy MHP a její interaktivity v systému DVB.
Další část je zaměřena na problematiku domovních rozvodů STA, kabelových rozvodů a popisu nových přijímacích modulů pro příjem DVB-T. Následující kapitoly jsou věnovány nejen měření signálu DVB-T, ale také vysvětlení odborných pojmů. Závěrečné části popisují kategorie přijímačů (set-top boxy, PCI karty, externí USB přijímače, iDTV a další) a zájemci zde najdou také recenze vybraných typů přijímačů.
Zajímavá je příloha knihy Digi-TV, kterou tvoří barevné mapky pokrytí různých oblastí České a Slovenské republiky.
Kniha je určena kontrolním a servisním technikům a všem zájemcům o digitální televizní techniku.
Digitální televize – populární průvodce technologií DVB-T
Tato knížečka je populárně naučným průvodcem významnou etapou televizního vysílání, lidově Digi-TV, která právě začíná a dotkne se každého z nás.
Digi-TV (digitální vysílání) v dohledné době zcela nahradí analogové a divákovi přinese kvalitativně i kvantitativně vyšší komfort příjmu TV programů včetně doplňkových interaktivních služeb.
V kostce řečeno, publikace čtenáře seznamuje se základními principy teresteriálního (pozemního) digitálního vysílání, čili Digi-TV.
Rozhlas Televize – přehled vysílačů pro rok 2009
Již 15. vydání populární ročenky obsahující přehledy vysílačů
Obsahuje opět seznamy všech DV, SV, VKV a TV vysílačů v ČR a SR, kompletní kódy RDS a adresy všech stanic. Čtenář najde i seznam zahraničních vysílačů v pásmech VKV I , VKV II a televizí, které jsou trvale přijímány na území ČR. Nechybí ani přehled kmitočtových norem TV. Letos obsahuje publikace opět aktualizované podrobné informace o přechodu na Digi-TV (digitální vysílání DVB-T).
Pravděpodobně jako nejzajímavější se jeví přehled Digi-tv vysílačů pro DVB-T (digitální pozemní televizní vysílání).
Letos obsahuje publikace opět aktualizované podrobné informace o přechodu na digitální vysílání DVB-T, obsahuje např. kapitoly o digitálním vysílání v otázkách a odpovědích, o historii, současnosti a budoucnosti digitálního vysílání u nás, a přehled lokalit a kanálů DVB-T vysílačů. Seznam zahrnuje vysílače, které již jsou ve zkušebním provozu (se všemi technickými údaji a přehledem rozhlasových i TV programů), i plánované DVB-T vysílače v ČR v přechodné fázi ve všech multiplexech A, B i C. Nechybí ani informace o pozemním rozhlasovém digi vysílání T-DAB a DRM. Text je stručný a je napsaný tak, aby mu porozuměl každý a našel v něm nové informace.

Jazyky

Amper 2024