BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Aktuality

Dotisky – Prosinec 2018

Tyto knihy jsou již opět k dispozici.

Dotisky

Tyto knihy jsou již opět k dispozici.

Mikrokontroléry PIC pro pokročilé
– Kniha je zaměřena na popis pokročilejších periferií mikrokontrolérů PIC16F628A a pokročilejších možností programování v jazyce C. Navazuje na knihu Mikrokontroléry PIC bez předchozích znalostí, ve které byly popsány základní periferie společně se základy jazyka C.
Koupit >>
 
Tajemství obřích tvorů
zde bude popis
Koupit >>  
 
Prozatímní a dočasná elektrická zařízení
– V publikaci jsou rozvedeny požadavky na jednotlivá prozatímní zařízení a návaznost na ustanovení dalších souvisejících norem a další legislativy k bezpečnosti elektrických zařízení a odstraňování provozních rizik. Je připomenut postup pro zřizování, provoz, údržbu a kontrolu prozatímních zařízení v souladu s požadavky technických norem.
Koupit >>
 
Tyto knihy jsou dostupné jak v tistěné, tak i v elektronické podobě (PDF).

Testovací gramodeska – bez drážek
Tato technická testovací gramodeska je pomůckou pro nastavení gramofonu. Bez dalších měřicích přístrojů tak můžete nastavit vhodnou velikost kompenzační síly (skating) na hrot. Detailní návod na použití desky se nachází na zadním obalu gramodesky.
Koupit >>
 
CD A Radio – Praktická elektronika – 2016
vyšlo 1. března 2017, dostanete na našem stánku na AMPERu
časopis Praktická elektronika v PDF na CD ROM – ročník 2016
Koupit >>
 
Ročenka ELEKTRO 2017
Ročenka je určena technikům, konstruktérům, projektantům, elektromontérům, pracovníkům údržby, revizním technikům, pracovníkům obchodně-technických služeb a všem zájemcům o aktuální informace z oblasti elektrotechniky. Poskytuje zábavu i poučení pro všechny, kteří si chtějí zachovat přehled.
Koupit >>
 
Záhady z akcelerujícího vesmíru
Kniha se zabývá určitým spektrem otázek, které nejsou zcela v adekvátně pojímané důležitosti doposud jednoznačně vědeckou exaktností zodpovězeny. Gravitace, zrychlování rozpínání vesmírného prostoru i s tělesy, horizont klasické, relativní či kvantové fyziky. Nebo je metafyzika s jejími idejemi jen výtvor lidské mozkovny či produkt religiozity, stojící mimo hmotné zázemí, když se tak po tisíciletí pevně v lidstvu drží a po krátkých údobích útlumu se zas počne výrazně, až krvelačně vnucovat.
Čím se hvězdy dotují, že mohutní až k výbušnosti? A strunová teorie, zprvu se zdárně rozvíjející, zase zaniká. Byl výsledek programu OPERA v CERNu jen humbukem, nebo raději stáhnutý z dalších pokusů, aby jeho záhadnost s vyšší rychlostí než světelnou byla ztvrzena? Otázky, které ještě dál obsah kapitol rozšiřuje, a na jejich možná řešení hledá studie odpovědi. Přitom však základní postuláty vědy kniha ctí, a zákonitosti respektuje.
Koupit >>  
 
Průvodce světem Arduina
První česká publikace o fenoménu Arduino. Kniha je určena všem českým bastlířům, vývojářům, tvůrcům a prostě lidem, kteří chtějí tvořit jednoduše interaktivní a zábavné projekty. Problematika Arduino je rozebírána postupně od seznámení a nezbytných základů až po složitější funkce a aplikace.
Koupit >>  
 
Generování zvuků pomocí mikrokontrolérů
Kniha se věnuje problematice generování zvuků pomocí mikrokontrolérů, je určena široké odborné veřejnosti včetně začátečníků. Série příkladů určených pro mikrokontroléry PIC16F628A a ATmega8A (resp. ATmega16A) vysvětluje jednotlivé možnosti generování zvuků počínaje jednoduchými obdélníkovými impulzy a konče přehráváním zvukových souborů typu WAV a MP3 z SD karty na kodeku VS1053b.
Pro lepší pochopení je doplněna řada aplikací určených pro Windows, které analyzují zvukové soubory nebo vytvářejí zvuky na zvukové kartě počítače. Velká pozornost je rovněž věnována rozhraní digitálních hudebních nástrojů (MIDI). Kromě jiného je realizována MIDI klaviatura a MIDI syntezátor.
Koupit >>   (kniha bude opět k dispozici 14.3.2016)
 

 

Učební texty ze zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN
Počátkem roku 2015 vyšla inovovaná kniha s učebními texty (v zelené barvě obálky, původně byla světle modrá).
3. aktualizované vydání – prosinec 2014
Koupit >>


Jazyky

Amper 2018