BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Dotisky

Rozvoz zboží po Praze

Nemáte čas? Již více než rok rozvážíme objednané zboží z eshopu po Praze
Od pondělí 16. května do čtvrtka 26. května je dopravné ZDARMA (zaplatíte jen za zboží), více ZDE

 

Novinky

Generování zvuků pomocí mikrokontrolérů
Kniha se věnuje problematice generování zvuků pomocí mikrokontrolérů, je určena široké odborné veřejnosti včetně začátečníků. Série příkladů určených pro mikrokontroléry PIC16F628A a ATmega8A (resp. ATmega16A) vysvětluje jednotlivé možnosti generování zvuků počínaje jednoduchými obdélníkovými impulzy a konče přehráváním zvukových souborů typu WAV a MP3 z SD karty na kodeku VS1053b.
Pro lepší pochopení je doplněna řada aplikací určených pro Windows, které analyzují zvukové soubory nebo vytvářejí zvuky na zvukové kartě počítače. Velká pozornost je rovněž věnována rozhraní digitálních hudebních nástrojů (MIDI). Kromě jiného je realizována MIDI klaviatura a MIDI syntezátor.
Koupit >>   (kniha bude opět k dispozici 14.3.2016)
 
Základy obvodové techniky 1 + 2
Základy obvodové techniky 1 seznamují se základním obecným aparátem, pojmy a postupy nutnými pro řešení elektrických a elektronických obvodů, pro jejich návrh i pro porozumění jejich činnostem a funkci.
V knize Základy obvodové techniky 2 je nejprve uvedena problematika Fourierových řad jako nástroje pro řešení obvodů v neharmonickém ustáleném stavu, které slouží jako základ Fourierovy transformace, z níž vychází Laplaceova transformace umožňující řešení přechodných dějů bez použití diferenciálního počtu.
Zlatý řez – kružítkem a pravítkem
Zlatý řez je znám už více než dva tisíce let a je hojně využíván v umění a architektuře, ale můžeme ho nalézt i na mnoha místech v přírodě. Konstrukce tohoto poměru pomocí základních geometrických nástrojů, pravítka a kružítka, byla také známa už v dobách Euklidových a přesto jsou dodnes objevovány nové postupy a nové (rozšířené) konstrukce, v nichž je cílem sestrojit nějaké takové úsečky (nebo body), aby poměr jejich délek (poměr jejich vzdáleností) dával „zlaté číslo“.
Tato kniha si vytkla za cíl nalézt, uspořádat a pojmenovat všechny nejkratší konstrukce zlatého řezu a to nejen ty dosud popsané, ale vůbec všechny možné.
Koupit >>
 
CD A Radio – Praktická elektronika – 2015
vyšlo 1. března 2016, dostanete na našem stánku na AMPERu
časopis Praktická elektronika v PDF na CD ROM – ročník 2015
Koupit >>
 
Ročenka ELEKTRO 2016
Ročenka je určena technikům, konstruktérům, projektantům, elektromontérům, pracovníkům údržby, revizním technikům, pracovníkům obchodně-technických služeb a všem zájemcům o aktuální informace z oblasti elektrotechniky. Poskytuje zábavu i poučení pro všechny, kteří si chtějí zachovat přehled.
Koupit >>
 
Radiotechnika za druhé světové války
Přehledný popis bezdrátové spojovací techniky, která výraznou měrou ovlivňovala součinnost všech druhů zbraní zúčastněných armád, ale také dění za liniemi fronty. Téměř 300 fotografií a popis vlastností a způsobu použití přístrojů vás přesvědčí o tom, že právě za tohoto světového konfliktu dosáhl vývoj vojenské radiové techniky netušených rozměrů. Právě tehdy se objevily četné nové konstrukce přijímačů a vysílačů, navigačních přístrojů, leteckých komunikačních kompletů, přístrojů umožňujících velitelům monitorovat situaci na bojištích, zpravodajcům dešifrovat zprávy nepřátelské strany, provádět rádiový průzkum. Potěšeni budou také sběratelé historické radiotechniky, kteří si díky této knize doplní informace o své sbírce.
Koupit >>
 

Dotisky

 

Učební texty ze zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN
Počátkem roku 2015 vyšla inovovaná kniha s učebními texty (v zelené barvě obálky, původně byla světle modrá).
3. aktualizované vydání – prosinec 2014
Koupit >>
Nikola Tesla – Moderní medicína
Nikola Tesla experimentoval kromě jiného také v oblasti medicínské techniky. Vysokofrekvenční elektřinu využíval například k takzvané elektroterapii. Jasnozřivě předpověděl, že tato energie způsobí revoluci v terapeutické praxi. Velmi významné jsou i Teslovy zásluhy při konstrukci výkoných rentgenových přístrojů, takže je právem považován za tvůrce spolehlivé a bezpečné rentgenovací techniky. Velkým Teslovým přínosem medicíně je takzvaná mechanická terapie, která bohužel zůstávala dlouho opomenuta. Pro ni vyvinul elektromechanický oscilátor, který několik let zdokonaloval a miniaturizoval. Oscilátorem bylo možné zbavovat například žaludek a trávicí trakt nežádoucích látek a nečistot. Mohl však být využíván i jako účinná prevence vůči většině nemocí.
Koupit >>
Elektřina v kostce
Elektřina v kostce shrnuje záměrně už historické poznatky z řady oblastí v oboru elektrotechniky, které jsou účelně uvedené na pokračování se zmíněním většiny závislostí mezi jednotlivými elektrickými veličinami, které mají základní vliv na vlastnosti a funkce elektrických obvodů.
Koupit >>
 
Elektřina v kostce byla vydána ve dvou formátech: klasická A4 (na výšku) a ležatá A5 (na šířku). Obsah je identický.
Umělá inteligence – Rozpoznávání vzorů v dynamických datech
Nová kniha z edice o umělé inteligenci.
I když tato kniha vyšla malonákladově, je díky získané dotaci z grantu EU její cena příznivější než kdybychom jí vydali obvyklým způsobem.
Byla vydána ve dvou verzích: v dražší barevné a v ekonomické černobílé.
plnobarebná >>
černobílá >>
Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémů
Základem knihy jsou nízkofrekvenční projevy interakcí mezi měničem a napájecí soustavou. Pouze v některých zřetelech je věnována pozornost i vysokofrekvenční problematice, a to zejména ve spojení s návrhy měničů.
Problematice nízkofrekvenčního rušení dominují zhruba čtyři základní okruhy: harmonické proudy (vyšších řádů), produkované nelineárními spotřebiči, impedance sítě, změny napětí v síti, zařízení pro minimalizaci harmonických proudů a kompenzaci účiníku. Těmto bodům jsou proto věnovány hlavní části knihy.
Součástí problematiky vlivů měničů na napájecí soustavu jsou výpočty harmonických proudů klasických síťových zdrojů malého výkonu a impulzních napájecích zdrojů. V kapitole 9 pak jsou popsány základní konfigurace výkonových obvodů impulzních zdrojů a jejich harmonické proudy, které odebírají ze sítě. Popis je dělán s ohledem na normy, které harmonické proudy uvedených měničů omezují. Srovnání je provedeno s klasickými síťovými zdroji.
více informací >>

 

C pro mikrokontroléry PIC
Kniha je věnována popisu a praktickým aplikacím mikrokontrolérů PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C.
Včera jsme ke knize doplnili podrobný obsah a ukázku jedné celé kapitoly o řízení motoru.
více informací >>


Jazyky

Elosys 2016