BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Aktuality

Vlnění paprsků a proměny tíhy
Koupit >>  
 
CD A Radio – Praktická elektronika – 2016
vyšlo 1. března 2017, dostanete na našem stánku na AMPERu
časopis Praktická elektronika v PDF na CD ROM – ročník 2016
Koupit >>
 
Ročenka ELEKTRO 2017
Ročenka je určena technikům, konstruktérům, projektantům, elektromontérům, pracovníkům údržby, revizním technikům, pracovníkům obchodně-technických služeb a všem zájemcům o aktuální informace z oblasti elektrotechniky. Poskytuje zábavu i poučení pro všechny, kteří si chtějí zachovat přehled.
Koupit >>
 

Dotisky

Znovu v našem sortimentu

Záhady z akcelerujícího vesmíru
Kniha se zabývá určitým spektrem otázek, které nejsou zcela v adekvátně pojímané důležitosti doposud jednoznačně vědeckou exaktností zodpovězeny. Gravitace, zrychlování rozpínání vesmírného prostoru i s tělesy, horizont klasické, relativní či kvantové fyziky. Nebo je metafyzika s jejími idejemi jen výtvor lidské mozkovny či produkt religiozity, stojící mimo hmotné zázemí, když se tak po tisíciletí pevně v lidstvu drží a po krátkých údobích útlumu se zas počne výrazně, až krvelačně vnucovat.
Čím se hvězdy dotují, že mohutní až k výbušnosti? A strunová teorie, zprvu se zdárně rozvíjející, zase zaniká. Byl výsledek programu OPERA v CERNu jen humbukem, nebo raději stáhnutý z dalších pokusů, aby jeho záhadnost s vyšší rychlostí než světelnou byla ztvrzena? Otázky, které ještě dál obsah kapitol rozšiřuje, a na jejich možná řešení hledá studie odpovědi. Přitom však základní postuláty vědy kniha ctí, a zákonitosti respektuje.
Koupit >>  
 

Dotisky

Průvodce světem Arduina
První česká publikace o fenoménu Arduino. Kniha je určena všem českým bastlířům, vývojářům, tvůrcům a prostě lidem, kteří chtějí tvořit jednoduše interaktivní a zábavné projekty. Problematika Arduino je rozebírána postupně od seznámení a nezbytných základů až po složitější funkce a aplikace.
Koupit >>  
 
Telefony – historie
Nová kniha se 180 barevnými fotografiemi telefonních přístrojů vyráběných a používaných v letech 1904 až 2008 v Čechách, na Moravě i na Slovensku.
Kniha mapuje postupný vývoj telefonizace v Praze. Hlavním obsahem jsou fotografie telefonních přístrojů s jejich základními parametry, jako je typ, rok výroby a název výrobce. Publikace je rozdělena do třinácti kapitol, podle období (před rokem 1950 a po něm), systému (MB, UB, AUT) a druhu použití.
Věříme, že tato kniha vyplní mezeru na trhu a pomůže hlavně sběratelům při pátrání po původu a historii jednotlivých telefonních přístrojů. Jistě potěší i milovníky starých hezkých věcí.
Koupit >>  
 

Novinky

Generování zvuků pomocí mikrokontrolérů
Kniha se věnuje problematice generování zvuků pomocí mikrokontrolérů, je určena široké odborné veřejnosti včetně začátečníků. Série příkladů určených pro mikrokontroléry PIC16F628A a ATmega8A (resp. ATmega16A) vysvětluje jednotlivé možnosti generování zvuků počínaje jednoduchými obdélníkovými impulzy a konče přehráváním zvukových souborů typu WAV a MP3 z SD karty na kodeku VS1053b.
Pro lepší pochopení je doplněna řada aplikací určených pro Windows, které analyzují zvukové soubory nebo vytvářejí zvuky na zvukové kartě počítače. Velká pozornost je rovněž věnována rozhraní digitálních hudebních nástrojů (MIDI). Kromě jiného je realizována MIDI klaviatura a MIDI syntezátor.
Koupit >>   (kniha bude opět k dispozici 14.3.2016)
 
Základy obvodové techniky 1 + 2
Základy obvodové techniky 1 seznamují se základním obecným aparátem, pojmy a postupy nutnými pro řešení elektrických a elektronických obvodů, pro jejich návrh i pro porozumění jejich činnostem a funkci.
V knize Základy obvodové techniky 2 je nejprve uvedena problematika Fourierových řad jako nástroje pro řešení obvodů v neharmonickém ustáleném stavu, které slouží jako základ Fourierovy transformace, z níž vychází Laplaceova transformace umožňující řešení přechodných dějů bez použití diferenciálního počtu.
Zlatý řez – kružítkem a pravítkem
Zlatý řez je znám už více než dva tisíce let a je hojně využíván v umění a architektuře, ale můžeme ho nalézt i na mnoha místech v přírodě. Konstrukce tohoto poměru pomocí základních geometrických nástrojů, pravítka a kružítka, byla také známa už v dobách Euklidových a přesto jsou dodnes objevovány nové postupy a nové (rozšířené) konstrukce, v nichž je cílem sestrojit nějaké takové úsečky (nebo body), aby poměr jejich délek (poměr jejich vzdáleností) dával „zlaté číslo“.
Tato kniha si vytkla za cíl nalézt, uspořádat a pojmenovat všechny nejkratší konstrukce zlatého řezu a to nejen ty dosud popsané, ale vůbec všechny možné.
Koupit >>
 
Radiotechnika za druhé světové války
Přehledný popis bezdrátové spojovací techniky, která výraznou měrou ovlivňovala součinnost všech druhů zbraní zúčastněných armád, ale také dění za liniemi fronty. Téměř 300 fotografií a popis vlastností a způsobu použití přístrojů vás přesvědčí o tom, že právě za tohoto světového konfliktu dosáhl vývoj vojenské radiové techniky netušených rozměrů. Právě tehdy se objevily četné nové konstrukce přijímačů a vysílačů, navigačních přístrojů, leteckých komunikačních kompletů, přístrojů umožňujících velitelům monitorovat situaci na bojištích, zpravodajcům dešifrovat zprávy nepřátelské strany, provádět rádiový průzkum. Potěšeni budou také sběratelé historické radiotechniky, kteří si díky této knize doplní informace o své sbírce.
Koupit >>
 

Dotisky

 

Učební texty ze zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN
Počátkem roku 2015 vyšla inovovaná kniha s učebními texty (v zelené barvě obálky, původně byla světle modrá).
3. aktualizované vydání – prosinec 2014
Koupit >>
Nikola Tesla – Moderní medicína
Nikola Tesla experimentoval kromě jiného také v oblasti medicínské techniky. Vysokofrekvenční elektřinu využíval například k takzvané elektroterapii. Jasnozřivě předpověděl, že tato energie způsobí revoluci v terapeutické praxi. Velmi významné jsou i Teslovy zásluhy při konstrukci výkoných rentgenových přístrojů, takže je právem považován za tvůrce spolehlivé a bezpečné rentgenovací techniky. Velkým Teslovým přínosem medicíně je takzvaná mechanická terapie, která bohužel zůstávala dlouho opomenuta. Pro ni vyvinul elektromechanický oscilátor, který několik let zdokonaloval a miniaturizoval. Oscilátorem bylo možné zbavovat například žaludek a trávicí trakt nežádoucích látek a nečistot. Mohl však být využíván i jako účinná prevence vůči většině nemocí.
Koupit >>
Elektřina v kostce
Elektřina v kostce shrnuje záměrně už historické poznatky z řady oblastí v oboru elektrotechniky, které jsou účelně uvedené na pokračování se zmíněním většiny závislostí mezi jednotlivými elektrickými veličinami, které mají základní vliv na vlastnosti a funkce elektrických obvodů.
Koupit >>
 
Elektřina v kostce byla vydána ve dvou formátech: klasická A4 (na výšku) a ležatá A5 (na šířku). Obsah je identický.
Umělá inteligence – Rozpoznávání vzorů v dynamických datech
Nová kniha z edice o umělé inteligenci.
I když tato kniha vyšla malonákladově, je díky získané dotaci z grantu EU její cena příznivější než kdybychom jí vydali obvyklým způsobem.
Byla vydána ve dvou verzích: v dražší barevné a v ekonomické černobílé.
plnobarebná >>
černobílá >>

 

C pro mikrokontroléry PIC
Kniha je věnována popisu a praktickým aplikacím mikrokontrolérů PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C.
Včera jsme ke knize doplnili podrobný obsah a ukázku jedné celé kapitoly o řízení motoru.
více informací >>


Jazyky

Amper 2017