BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Digitální vysílání

Zajímavé tituly na téma Digitální vysílání

Televizní technika DVB-T
Na podzim 2006 vyšla tato kniha o nastupující zemském digitálním vysílání.
Publikace popisuje v úvodních kapitolách základní porovnání mezi analogovou a digitální pozemským vysíláním – výhody a nevýhody obou systémů. V teoretické části jsou postupně rozebrány způsoby komprimování obrazu a zvuku, protichybová ochrana, princip nově vyvinutého systému DVB-H a také nové platformy interaktivní televize MHP – (Multimedia home platform), popis fungování platformy MHP a její interaktivity v systému DVB.
Další část je zaměřena na problematiku domovních rozvodů STA, kabelových rozvodů a popisu nových přijímacích modulů pro příjem digitální televize. Následující kapitoly jsou věnovány nejen měření signálu DVB-T, ale také vysvětlení odborných pojmů. Závěrečné části popisují kategorie přijímačů (set-top boxy, PCI karty, externí USB přijímače, iDTV a další) a zájemci zde najdou také recenze vybraných typů přijímačů.
Zajímavá je příloha knihy o digitální vysílání, kterou tvoří barevné mapky pokrytí různých oblastí České a Slovenské republiky.
Kniha je určena kontrolním a servisním technikům a všem zájemcům o digitální vysílání a digitální televizní techniku.
Příjem DVB-T
Tato kniha je určena široké veřejnosti, kterou seznamuje se zvláštnostmi příjmu digitálního vysílání. Důraz je kladen na praktické informace, které potřebují televizní diváci k tomu, aby se mohli vybavit potřebnou technologií a aby se ji naučili efektivně ovládat.
V první části knihy jsou stručně uvedeny vlastnosti digitálního vysílání v systému digitálního vysílání, dále je popsán přenos televizních signálů zemským prostředím, rozdělení kmitočtového spektra a kritéria dobrého příjmu televize. Dále je věnována pozornost přijímacím anténám, jejich vlastnostem a výběru pro příjem digitálního vysílání. Další část obsahuje informace o přijímacích zařízeních tzv. Set Top Boxech, jejich vlastnostech a způsobu připojení k televizním přijímačům a dalším zařízením. Je zde podán i návod, jak postupovat při případných potížích s příjmem digitálního vysílání. K problematice příjmu je uveden i konkrétní příklad dálkového příjmu pražského vysílání. Závěrem kniha uvádí stručné informace o moderních systémech určených pro mobilní příjem televizního vysílání, mapy území pokrytého současným (únor 2007) pozemským digitálním televizním signálem a pro některé oblasti termíny Technického plánu přechodu od analogového na digitální vysílání.
Digitální televize – populární průvodce technologií DVB-T
Tato knížečka je populárně naučným průvodcem pro digitální vysílání, která právě začíná a dotkne se každého z nás.
Digitální vysílání (digitální televize) v dohledné době zcela nahradí analogové a divákovi přinese kvalitativně i mnohem vyšší komfort příjmu TV programů včetně doplňkových interaktivních služeb.
Zjednodušeně řečeno, publikace čtenáře seznamuje se základními principy teresteriálního (pozemního) digitálního vysílání, resp. digitální televize.
Rozhlas Televize – přehled vysílačů pro rok 2007
13. vydání populární publikace obsahující přehledy vysílačů
Obsahuje opět seznamy všech DV, SV, VKV a TV vysílačů v ČR a SR, kompletní kódy RDS a adresy všech stanic. Čtenář najde i seznam zahraničních vysílačů v pásmech VKV I , VKV II a televizí, které jsou trvale přijímány na území ČR. Nechybí ani přehled kmitočtových norem TV. Letos obsahuje publikace opět aktualizované podrobné informace o přechodu na digitální vysílání DVB-T (digitální televizi).
Pravděpodobně jako nejzajímavější se jeví přehled vysílačů pro digitální vysílání.
Letos obsahuje publikace opět aktualizované podrobné informace o přechodu na digitální vysílání DVB-T, obsahuje např. kapitoly o digitálním vysílání v otázkách a odpovědích, o historii, současnosti a budoucnosti digitálního vysílání u nás, a přehled lokalit a kanálů DVB-T vysílačů. Seznam zahrnuje vysílače, které již jsou ve zkušebním provozu (se všemi technickými údaji a přehledem rozhlasových i TV programů), i plánované DVB-T vysílače v ČR v přechodné fázi ve všech multiplexech A, B i C. Nechybí ani informace o pozemním rozhlasovém dig. vysílání T-DAB a DRM. Text je stručný a je napsaný tak, aby mu porozuměl každý a našel v něm nové informace.

Jazyky

Amper 2024