BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Ceník

Na této stránce najdete přehledy a ceníky naší vlastní nakladatelské produkce v elektronické podobě včetně popisu jejich struktury.

Download ve formátu XML

Formát XML můžete jej využít jako přímý import do vašich databázových struktur. Na našem serveru jsou zatím k dispozici dva typy XML feedů:

downloadBEN.XML – kompletní ceník ve formátu *.XML

downloadBEN-LAST5.XML – posledních 5 vydaných titulů ve formátu *.XML

Popis XML struktury:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859–2"?>
<SHOP>
 <NAME>BEN – technická literatura s.r.o.</NAME>
 <ADRESA>Věšínova 140/5, 100 00 Praha 10</ADRESA>
 <ICO>27099083</I­CO>
 <DIC>CZ270990­83</DIC>
 <HTTP>http://­www.ben.cz</HTTP>
 <EMAIL>redakce­*ben.cz</EMAIL>

 <SHOPITEM>
  (popis položky viz níže)
 </SHOPITEM>

 <SHOPITEM>
  (popis položky viz níže)
 </SHOPITEM>

</SHOP>

Položka ceníku SHOPITEM – popis:

<SHOPITEM>
 <NO> Naše interní objednací číslo – 6 číslic </NO>
 <PRODUCT> Název díla 1 – max. 65 znaků </PRODUCT>
 <DESCRIPTION> Název díla 2 – max. 65 znaků </DESCRIPTION>
 <AUTOR> Příjmení a jména autorů, je-li jich více, jsou odděleni čárkami – max. 132 znaků </AUTOR>
 <ROZSAH> Rozsah díla + doprovodná média (jsou-li) max. 25 znaků </ROZSAH>
 <VAZBA> Vazba knihy nebo druh balení – max. 20 znaků </VAZBA>
 <VYDANI> Pořadí a specifikace vydání – max. 30 znaků </VYDANI>
 <DATUM> Datum posledního vydání ve tvaru: DD-MM-RRRR </DATUM>
 <EAN> Čárový kód systému EAN13 – max. 13 číslic </EAN>
 <ISBN> ISBN – max. 13 znaků ve tvaru 10 číslic oddělených 3 pomlčkami </ISBN>
 <STAV> Stručná charakteristika obvyklé skladové dostupnosti – max. 20 znaků </STAV>
 <URL> Internetová adresa popisu titulu </URL>
 <IMGURL> Internetová adresa obrázku titulu </IMGURL>
 <PRICE> Cena bez DPH zaokrouhlená na celé koruny </PRICE>
 <VAT> DPH – 2 číslice ve tvaru: 05 nebo 19 </VAT>
 <PRICE_VAT> Cena včetně DPH </PRICE_VAT>
</SHOPITEM>

Položka ceníku SHOPITEM – příklad:

<SHOPITEM>
 <NO>120910</NO>
 <PRODUCT>PLC a automatizace 1</PRODUCT>
 <DESCRIPTION>zá­kladní pojmy, úvod do programování</DES­CRIPTION>
 <AUTOR>Martinás­ková Marie, Šmejkal Ladislav</AUTOR>
 <ROZSAH>224 stran A5</ROZSAH>
 <VAZBA>brožovaná V2</VAZBA>
 <VYDANI>1. české</VYDANI>
 <DATUM>14–03–20­02</DATUM>
 <EAN>978808605­6586</EAN>
 <ISBN>80–86056–­58–9</ISBN>
 <STAV>Skladem</STAV>
 <URL>http://sho­p.ben.cz/defau­lt.asp?kam=de­tail.asp?id=120910<­/URL>
 <IMGURL>http://sho­p.ben.cz/img_zbo­zi/120910.gif</IM­GURL>
 <PRICE>190</PRI­CE>
 <VAT>05</VAT>
 <PRICE_VAT>199</PR­ICE_VAT>
</SHOPITEM>

Jazyky

Amper 2024