Macmillan English Dictionary Kniha | Unikátní vlastnosti | CD-ROM | Kupte si! | Který slovník?
slovník NOVÝ dvoubarevný slovník s CD-ROM
pro učitele a pokročilé studenty angličtiny
100000   hesel
80000   příkladů použití
7500   červeně značených základních slov rozdělených do 3 skupin důležitosti
2500   základních slov použitých v definicích zaručují srozumitelnost
1000   ilustrací
16   plnobarevných stran obrázkového slovníku
NAUČTE SE VÍC! - BUĎTE HVĚZDY!

Angličtina používá více než 750000 slov. Běžný uživatel však využívá jen 7500 z nich. Těmto slovům říkáme produktivní slovní zásoba. Zbývající slova patří do neproduktivní slovní zásoby. Jejich významům často rozumíme, ale sami je v řeči běžně nepoužíváme.

Macmillan English Dictionary vám pomáhá tak, že červeně zvýrazňuje 7500 produktivních slov. Víte tedy, která slova jsou pro vás důležitá. U těchto slov vám poskytne maximum informací o významu a použití v různých situacích a rozličných gramatických strukturách. Neproduktivní slovní zásoba slouží k porozumění, proto jsou hesla pojednána stručně, ale vždy jasně a výstižně.

slova patřící do neproduktivní slovní zásoby jsou pojednána stručně, avšak jasně, uveden je i příklad použití, popř. také odvozená slova7500 nejdůležitějších slov je značeno červeně a rozděleno do 3 skupin po 2500 slovech podle frekvence použití (*** = nejfrekventovanější)

úvodní MENU vám usnadní orientaci v heslech s mnoha významyvazby a ustálená spojení jsou zdůrazněna


definice slov jsou napsány pomocí pouze 2500 nejpoužívanějších slov v angličtině, což zaručuje srozumitelnost i pro méně pokročilé studenty


uvedeny jsou i předložky pojící se slovem

najdete i význam v americké angličtiněidiomatická použití, příklady jsou uvedeny kurzívou
seznam slov, která se často s heslem používají (tzv. kolokace) vám pomůže snadno a správně obohatit svoji angličtinu