Macmillan English Dictionary Kniha | Unikátní vlastnosti | CD-ROM | Kupte si! | Který slovník?

Jak si vybrat anglický výkladový slovník

 

Nakladatelství Macmillan připravilo několik otázek, které byste si měli položit před tím, než se rozhodnete, který slovník si koupíte.

 

1. Jaký typ slovníku?

Výkladové slovníky pro rodilé mluvčí:

 • vhodné pro osoby, pro něž je angličtina mateřským jazykem

 • mají více hesel než slovníky pro studenty a než překladové (dvojjazyčné slovníky)

 • obsahují i specializovaná a velmi málo používaná slova

 • uvádějí historický vývoj (etymologii) slov

Výkladové slovníky pro studenty angličtiny:

 • navrženy pro studenty, kteří se učí angličtinu jako cizí jazyk

 • obsahují více příkladů použití

 • definicím je snadnější rozumět, protože jsou napsány jen pomocí omezeného počtu nejpoužívanějších slov

 • poskytují lepší vysvětlení jak a kdy se slovo používá

Dvojjazyčné (překladové) slovníky:

 • dobré pro rychlé nalezení významu

 • užitečné při překládání

 • lepší při hledání překladu odborných výrazů (zvířata, rostliny apod.)

Mám si koupit výkladový nebo překladový slovník?

 • překladové slovníky jsou užitečné při překládání, neuvádějí však příklady použití, ani žádné jiné pro studenta důležité informace

 • podávají lepší informace o použití slov, můžete je používat při zkouškách a testech a učitelé angličtiny je doporučují!

2. Jakou velikost slovníku?

Jak budete slovník používat?

 • Velký vícedílný slovník – výhodou je vysoký počet hesel

 • Velký jednodílný slovník – ideální pro použití doma nebo v zaměstnání

 • Střední jednodílný slovník - poskytuje dostatek informací avšak o menším počtu hesel

 • Kapesní slovník - vhodný pro rychlé vyhledání při cestování

 • Jaká je nejlepší velikost? Vyzkoušejte velký jednodílný slovník, tak vám bude sloužit celý život.

3. Jakou pokročilost?

 • Rodilý mluvčí: 200 000 – 400 000 hesel; velký vícedílný slovník

 • Pokročilý student: 60 000 – 100 000 hesel; velký jednodílný slovník, vhodný pro použití při studiu

 • Středně pokročilý student: 30 000 – 40 000 hesel; není tak objemný, můžete jej snadno nosit s sebou

 • Začátečník: 1 500 – 2 500 hesel; slovník je doplněn mnoha ilustracemi a fotografiemi

 • Která je nejlepší úroveň pro vás? Kupte si slovník, který je o jednu úroveň výše než vaše současné znalosti. Bude vás to motivovat a máte jistotu, že vám bude stačit i za několik let.

Otázky, které si musíte položit sami:

 • Je slovník opravdu nový?

 • Jen nový slovník obsahuje aktuální slovní zásobu. Zkontrolujte si, kdy byl slovník poprvé vydán (first published). Datum nového vydání (new edition) označuje, že k tomuto datu byl slovník pouze upraven.

 • Kolik hesel obsahuje?

 • Čím více slov, tím lépe. Budete mít zaručeno, že vždy najdete to, co hledáte.

 • Obsahuje plnohodnotný CD-ROM?

 • Užitečné pro nácvik výslovnosti, mnohonásobně urychluje vyhledávání slov, často obsahuje další užitečné funkce, které vám tištěná podoba nemůže nabídnout.
  Stojí za to zkontrolovat si, zda jsou všechny funkce dostupné na disku baleném s knihou. Některé firmy balí s knihou verzi, která nemá všechny funkce dostupné

Víte, že...

angličtina má přes 750 000 slov, avšak rodilý mluvčí používá po 90 % času pouze 10 % z nich, tj. jen 7 500?

 • Obsahuje s britskou i americkou angličtinou?

 • Je důležité, aby slovník obsahoval slova z nejrozšířenějších variant angličtiny, zejména britské a americké.

 • Uvádí slovník příklady použití?

 • Nejen že snadno poznáte, jak se slovo používá. Ukázkovou větu stačí často pozměnit, aby měla požadovaný význam, a máte zaručeno, že vaše nová věta je správná.

 • Obsahuje barevné ilustrace?

 • Snadno tak vyhledáte předměty, zvířata, rostliny a další slova.

 • Zvýrazňuje slovník nejpoužívanější slova?

 • Takové rozlišení vám usnadní rozhodování, na která slova se máte zaměřit a zapamatovat si je a která naopak jsou jen k porozumění a nemusíte je umět používat.

 • Ukazuje slovník nejčastější slovní spojení?

 • Výzkum ukazuje, že si snáze slova zapamatujete a naučíte se je používat, pokud se seznamujete s celými spojeními, ne pouze s izolovanými slovy.

 • Najdu ve slovník jak psanou tak mluvenou podobu jazyka?

 • Zvládnutí jazyka obnáší jak psanou tak mluvenou podobu.

 • Je slovník založen na korpusu?

 • To znamená, že obsah slovníku vznikl na základě analýzy mnohamiliónového vzorku mluveného i psaného jazyka. Zaručuje, že slovník zachycuje jazyk tak, jak je opravdu používán.

 • Používá se snadno?

 • Seznamte se s vlastnostmi slovníku, které usnadňují práci s ním. Vyberte si slovo, které znáte, např. doctor, a porovnejte, jak je zpracováno v různých slovnících.
  Zde si můžete prohlédnout, jak je heslo doctor zpracováno v Macmillan English Dictionary.