Macmillan English Dictionary Kniha | Unikátní vlastnosti | CD-ROM | Kupte si! | Který slovník?
CD-ROM
 • nejrychlejší způsob, jak vyhledat slovo
 • obsahuje všechny informace jako kniha
 • nabízí mnoho možností vyhledávání
 • automatické vyhledávání z obrazovky
 • poslech americké i britské výslovnosti všech hesel
 • nácvik výslovnosti a vyhledávání podle výslovnosti
 • vytváření cvičení, tisk seznamů slovíček a obrázků
pocitac a disk
virtuální prohlídka slovníku (v angličtině) - klikni zde

ÚVOD | VYHLEDÁVÁNÍ | AUTOMATICKÉ HLEDÁNÍ Z OBRAZOVKY | UŽIVATELSKÉ SEZNAMY SLOVÍČEK | VÝSLOVNOST


CD-ROM má stejný obsah jako kniha, avšak nabízí velké množství vyhledávání a funkcí pro studium, které umožňují využívat slovník zcela novým a velmi efektivním způsobem.

Hesla jsou zobrazena na monitoru ve stejné grafické úpravě jako v knize.

vzhled programu(33 kb)

VYHLEDÁVÁNÍ
 • podle celého slova nebo jeho části (vyhledáte slova, která stejně začínají, končí, popř. obsahují stejnou skupinu písmen, např. -ough)
 • podle výslovnosti
  (umožňuje vyhledat slova která se různě píší, ale jinak vyslovují nebo slova která se rýmují, popř. slova jejichž přesný pravopis neznáte)
 • podle slovního druhu i jiných gramatických vlastností (můžete vyhledat všechna frázová slovesa, která obsahují částici up)
 • libovolná kombinace všech výše uvedených možností

AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ Z OBRAZOVKY
 • Ideální pro práci s internetem, čtení anglických emailů a dokumentů na obrazovce.
  Příklad: prohlížíte si internetovou stránku v angličtině a zjistíte, že nerozumíte některým slovům. Dosud jste museli slovo vyhledat pracně ve slovníku. Macmillan English Dictionary (MED) vám ušetří práci. Přepnete MED do zobrazení pro rychlé vyhledávání a přesunete myš nad slovo, kterému nerozumíte. Příslušné heslo se okamžitě automaticky zobrazí. Nemusíte slovo nikam zapisovat, kopírovat, dokonce ani označovat myší. Slovník si slovo sám "přečte" z obrazovky.
Zde vidíté, jak slovník spolupracuje s libovolným textovým editorem, poštovním programem nebo internetovým vyhledávačem.
automatické vyhledávání z obrazovky(30 kb)

SEZNAMY SLOVÍČEK DEFINOVANÉ UŽIVATELEM

  pro studenty
 • seznamy vyhledaných slovíček
  Příklad: potřebujete se naučit slova označující druhy zeleniny. Vyhledáte tedy slovo vegetable v definicích hesel. (Definice názvů zeleniny budou pravděpodobně obsahovat frázi type of vegetable...). Nalezený seznam můžete uložit. Popřípadě vytisknout.

 • pro učitele
 • sestavte seznamy slovíček pro své žáky
  Příklad: žáci mají číst obtížnější text, který obsahuje jim neznámá slova. Vepíšete tedy tato slova do seznamu, vytisknete jej a rozmnožíte pro studenty. Můžete si vybrat, které všechny informace budete chtít vytisknout: heslo, výslovnost, definici, odvozená slova, ustálené vazby, gramatické poznámky, příklady použití...
  Další použití: stejným způsobem můžete vytvářet tématicky zaměřené seznamy, seznamy frázových sloves, nepravidelných sloves, nepravidelných množných čísel, sloves používaných pouze v množném čísle, pojí se s určitou předložkou apod.
VÝSLOVNOST
 • poslech výslovnosti
  slovník obsahuje nahrávku britské i americké výslovnosti, která se automaticky přehraje při nalezení hesla. Tuto funkci můžete vypnout nebo nastavit přehrávání pouze jedné varianty. Při vypnuté funkci automatického přehrávání si můžete výslovnost poslechnout po kliknutí na symbol reproduktoru.
 • nahrávání vlastní výslovnosti
  program umožňuje nahrát vlastní výslovnost a porovnávat ji s výslovností rodilého mluvčího.
Prohlédněte si náhled obrazovky při nahrávání výslovnosti uživatele.
nácvik správné výslovnosti (32 kb)
Se všemi vlastnostmi a funkcemi se seznámíte při virtuální prohlídce Macmillan English Dictionary.