BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

Copyright

Všechny naše internetové prezentace jsou chráněny autorskými právy a bez písemného souhlasu naší firmy je nelze žádným způsobem dále prezentovat.

Pakliže nebudete brát naše upozornění na vědomí, jedná se o
  • porušování autorského zákona
  • porušování práv k ochranné známce
Zejména je zakázáno
  • automatizované stahování dat pro plnění jakýchkoliv dalších databází
  • použití informací a dat za účelem dalšího zisku
  • přebírání informací a dat pro jiné než osobní použití
  • stahování jakékoliv grafiky (např. titulních obálek našich knih, klipartů, ikonek) pro osobní nebo firemní použití, není-li uvedeno jinak
Titulní obálky knih našeho nakladatelství
Obrázky (v plném i náhledovém rozlišení) titulních obálek našich knih mohou využívat:
  • jen ti distributoři našich knih, kteří s námi mají podepsanou dealerskou smlouvu a knihy od nás nakupují pro další prodej
  • časopisy, které od nás získaly svolení s přetištěním
  • internetové magazíny, které od nás získaly písemné svolení s využitím na svých webových stránkách

Možné omyly a chyby

Naše internetová prezentace, byla vytvořena s maximální pečlivostí. Jelikož je velmi rozsáhlá, nelze při takovém objemu dat vyloučit možné omyly a chyby. Údaje zde uvedené mají pouze informativní a zcela nezávazný charakter. Z tohoto důvodu nepřebíráme žádnou odpovědnost za možné škody z titulu chybných informací na našich internetových stránkách.

Stejně tak nemůžeme nést odpovědnost za internetové prezentace třetích osob (na které vedou z našich stránek odkazy), na jejichž obsah nemáme žádný vliv.

Umělecká grafika – kliparty a ikonky

Jak je již výše uvedeno, je zakázáno stahování jakékoliv grafiky, není-li na stránce výslovně uvedeno jinak. Při sestavování těchto stránek jsme vycházeli

Proto vám nemůžeme dát souhlas k jakémukoliv použití umělecké grafiky, neboť nejsme oprávněni ji dále šířit.


Jazyky

Amper 2020