BEN - odborná literatura s.r.o. je kamenné a internetové knihkupectví specializované na technické knihy.

DVB-T

Zajímavé tituly na téma DVB-T

Televizní technika DVB-T
Loni na podzim vyšla tato kniha o nastupující zemské digitální televizi DVB-T.
Kniha provádí v úvodu základní porovnání mezi analogovou a digitální pozemskou televizí DVB-T, výhody a nevýhody obou systémů. V teoretické části jsou postupně rozebrány způsoby komprimování obrazu a zvuku, protichybová ochrana, princip nově vyvinutého systému DVB-H a také nové platformy interaktivní televize MHP – (Multimedia home platform), popis fungování platformy MHP a její interaktivity v systému DVB.
Další část je zaměřena na problematiku domovních rozvodů STA, kabelových rozvodů a popisu nových přijímacích modulů pro příjem DVB-T. Následující kapitoly jsou věnovány nejen měření signálu DVB-T, ale také vysvětlení odborných pojmů. Závěrečné části popisují kategorie přijímačů (set-top boxy, PCI karty, externí USB přijímače, iDTV a další) a zájemci zde najdou také recenze vybraných typů přijímačů.
Zajímavá je příloha knihy DVB-T, kterou tvoří barevné mapky pokrytí různých oblastí České a Slovenské republiky.
Kniha je určena kontrolním a servisním technikům a všem zájemcům o digitální televizní techniku.
Příjem DVB-T
Tato kniha je určena široké veřejnosti, kterou seznamuje se zvláštnostmi příjmu DVB-T. Důraz je kladen na praktické informace, které potřebují televizní diváci k tomu, aby se mohli vybavit potřebnou technologií a aby se ji naučili efektivně ovládat.
V první části knihy jsou stručně uvedeny vlastnosti digitálního vysílání v systému DVB-T, dále je popsán přenos televizních signálů zemským prostředím, rozdělení kmitočtového spektra a kritéria dobrého příjmu televize. Dále je věnována pozornost přijímacím anténám, jejich vlastnostem a výběru pro příjem DVB-T. Další část obsahuje informace o přijímacích zařízeních tzv. Set Top Boxech, jejich vlastnostech a způsobu připojení k televizním přijímačům a dalším zařízením. Je zde podán i návod, jak postupovat při případných potížích s příjmem DVB-T. K problematice příjmu je uveden i konkrétní příklad dálkového příjmu pražského vysílání. Závěrem kniha uvádí stručné informace o moderních systémech určených pro mobilní příjem televizního vysílání, mapy území pokrytého současným (únor 2007) pozemským digitálním televizním signálem a pro některé oblasti termíny Technického plánu přechodu od analogového na digitální vysílání.
Digitální televize – populární průvodce technologií DVB-T
Tato knížečka je populárně naučným průvodcem významnou etapou televizního vysílání DVB-T, která právě začíná a dotkne se každého z nás.
DVB-T (digitální vysílání) v dohledné době zcela nahradí analogové a divákovi přinese kvalitativně i kvantitativně vyšší komfort příjmu TV programů včetně doplňkových interaktivních služeb.
V kostce řečeno, publikace čtenáře seznamuje se základními principy teresteriálního (pozemního) digitálního vysílání, čili DVB-T.
Rozhlas Televize – přehled vysílačů pro rok 2009
15. vydání populární publikace obsahující přehledy vysílačů
Obsahuje opět seznamy všech DV, SV, VKV a TV vysílačů v ČR a SR, kompletní kódy RDS a adresy všech stanic. Čtenář najde i seznam zahraničních vysílačů v pásmech VKV a televizí, které jsou trvale přijímány na území ČR. Nechybí ani přehled kmitočtových norem TV. Letos obsahuje publikace opět aktualizované podrobné informace o přechodu na DVB-T.
V tuto dobu se jako nejpřínosnější se jeví přehled vysílačů pro DVB-T (digitální pozemní televizní vysílání).
Letos obsahuje publikace opět aktualizované podrobné informace o přechodu na digitální vysílání DVB-T, obsahuje např. kapitoly o digitálním vysílání v otázkách a odpovědích, o historii, současnosti a budoucnosti digitálního vysílání u nás, a přehled lokalit a kanálů DVB-T vysílačů. Seznam zahrnuje vysílače, které již jsou ve zkušebním provozu (se všemi technickými údaji a přehledem rozhlasových i TV programů), i plánované DVB-T vysílače v ČR v přechodné fázi ve všech multiplexech A, B i C. Nechybí ani informace o pozemním rozhlasovém dig. vysílání T-DAB a DRM.

Jazyky

Amper 2020