Ukázka knihy

Nikola Tesla - vizionář - génius - čaroděj

"Nabil jsem své tělo proudem z přístroje, který jsem vynalezl, a nechal jsem elektřinu vibrovat rychlostí několika milionů kmitů za sekundu. Molekuly vzduchu byly natolik vybuzené, že začaly svítit, takže mi z ruky proudily paprsky světla. V podobném duchu jsem uchopil do rukou skleněnou žárovku naplněnou určitými substancemi a rozsvítil ji."

"Zatímco mu z hlavy šlehaly plameny, předvedl Tesla ještě několik dalších efektů, včetně toho, že pomocí energie proudící skrz vlastní tělo uvedl v činnost elektromotor nebo vyvolal blesky v různobarevných trubicích, kterými mával nad hlavou jako světelnými meči. V samotném finále napnul přes celé pódium sadu dlouhých bavlněných šňůr, které porůznu zažíhal; šňůry přitom po celé své délce vydávaly oslnivou fialovou zář a osvětlovaly pódium tajuplnými duhovými barvami."

„Ničivou sílu v podobě úzkých paprsků dokážeme vrhnout tak daleko, kam až dohlédneme dalekohledem,“ řekl vynálezce. „Smrtící paprsek může zničit armádu do vzdálenosti 200 kilometrů. Pronikne vším, až na ten nejsilnější pancíř. Bude možné chránit hranici země po celé její délce prostřednictvím elektráren, které budou generovat tyto paprsky každých 300 kilometrů. Naprosto tak eliminujeme letadlo coby zbraň; jeho funkce se omezí na obchodní účely.“

 


www.ben.cz