Připomínky ke knize

CNC obráběcí stroje a jejich programování

25. 6. 2008, Radim Jandík

Dobrý den,
určování nulového bodu se už dávno nedělá naškrábnutím (jedině ve škole), kde tolerance jsou úplně někde...
Dnes se určuje nulový bod obrobku sondami a pokud nemám sondu, tak např. známým dorazem, upínačem... tak se to dělá pomocí Johansonových kostek (je to mnohem přesnější a nedojde k poškození obrobku).

S pozdravem
Radim Jandík

2. 7. 2008, reakce autora knihy

Na základě výše uvedené připmínky jsme požádali autora knihy o komentář. Zde je:

Opravdu, když jsem se mi do rukou dostala tato připomínka, nevěděl jsem co vám mám napsat, co ode mne vlastně požadujete. Již když se na to podíváte jako strojař, tak jistě pocítíte ambiciózního znalce, který vše ví a má potřebu o tom přesvědčit jiné – tedy zřejmě mladého nepříliš životem zkušeného borce.

Tedy:
Johansonovy kostky jsou nejpřesnější měřidla, které jsou k dispozici v dílně – slouží zejména pro kontrolu a přeměření měřidel (kalibrů, mikroskopů apod.) měřicím střediskem místně příslušným dané dílny. Do dílny se mohou dostat jako sestavené dílenské měřidlo, které je sestaveno jako: např. třmen, který nemá výdejna dílny zakoupený. Do dílny se nesmí dostat ani staré vyřazené Johansonky z důvodů, aby se nezaměnily s platnými. Nesmí a je přísně zakázáno, aby se dostaly do styku s ostrými hranami nástrojů. – Tak to funguje dle normy ve většině "slušných" dílen. To ovšem nevylučuje, že se tato norma někde, na nějakých pracovištích nedodržuje.

Tedy ano, lze použít něco jako Johansonky, stačí použít (nejlépe broušenou) kostku (o známé tloušťce), ale často stačí a používá se pouze "papírek" (z novin) – to vše záleží na tom co obrábíme, jakou přesnost požaduje výkres dané součásti. A když se podíváte na výkresy v podnicích (v jednom významném podniku jsem strávil včetně vyučení 33 let), tak ve většině případů zkušený frézař (ba i soustružník) i naškrábnutím se vejde do požadované tolerance součásti - často i to naškrábnutí následným obráběním se odstraní. Tedy, co použije frézař, závisí na jeho zkušenostech, podmínkách výroby a na daném výrobku.

Co se týče této statě v mé publikaci, je otázkou, zda by tam uvedené mělo být či nikoli – no, nedal jsem to tam, poněvadž bych se zřejmě musel zmínit o více "fintách" u frézařů a soustružníků, např. namátkou jenom o upínání (kolik druhů a jak použít) by vydalo na několik stránek – to jsem si vzpomněl, jak jsem viděl, co si na počítačích při CNC programování a CAD/CAM systémech dovolují, jaké jsou to nesmysly, které se vyučují na školách při výuce mladých. Principiálně naškrábnutí je v publikaci popsáno a pokud dotyčný bude pracovat na stroji, jistě bez velké nápovědy pochopí, že musí s touto velikostí plus poloměr nástroje počítat.

Autor knihy

 


www.ben.cz