Konstrukce zesilovače - komentář k dostupnosti součástek

Výkonové audio zesilovače pracující ve třídě D

21. 2. 2008, Petr Štál - autor knihy

Dostupnost speciálních a kvalitních elektrotechnických součástek na českém trhu je dosti kolísavá. Tato situace není způsobena pouze distribučními společnostmi, ale i výrobci elektrotechnických prvků. Uveďme např. firmu Maxim a její obvod s označením MAX038 (tento obvod byl použit při konstrukci audio zesilovače popsaného v kapitole 8 knihy). S touto firmou jsem před časem poměrně dosti komunikoval ohledně dostupnosti odvodu MAX038. Bohužel kvůli technologickým změnám ve výrobním středisku (pro wafery) nebude zřejmě v dohledné době firma Maxim schopna začít obvod MAX038 znovu vyrábět. Součástku však lze velmi nahradit, podíváme-li se na sortiment firmy Exar (např. obvod s označením XR2206 - pozor, obvod není s MAX038 vývodově kompatibilní), který je i zde v Čechách dobře dostupný. Generátor trojúhelníkového signálu lze samozřejmě sestavit i z několika diskrétních součástek (uveďme např. zapojení známé jako tzv. relaxační generátor).

Dostupnost "MOSFET driveru" HIP4081(obvod byl použit při konstrukci audio zesilovače, jehož konstrukce byla popsána v kapitole 8 knihy) pro odběr v kusovém množství je v Čechách v současné době dobrá, ale ještě před časem tomu tak bohužel nebylo.

Vf lano (pro navinutí výstupních cívek zesilovače popsaného v kapitole 8 knihy) jsem zakoupil u firmy Tronic. S tímto výrobcem se podařilo dohodnout tak, že cívce (která je použita ve výstupním LC filtru zesilovače) přidělí výrobní číslo (viz soupisku v knize). Tedy je konstruktérovi dána možnost si cívky velmi snadno objednat.

Pro konstuktéry, kteří se rozhodnou zesilovač napájet z lineárního stabilizovaného zdroje, jsme přidali dle doporučení firmy Tronic do závěru knihy univerzální formulář pro objednávku síťového toroidního transformátoru. Případný zájemce o konstrukci napájecího zdroje si pak bude sám moci určit, pro jaký výkon bude síťový transformátor dimenzován.

Bezinduktivní výkonový rezistor, který je použit v nadproudové ochraně audio zesilovače (popsaného v kapitole 8 knihy), má v nabídce firma Conrad CZ.

Zbylé součástky (nebo vhodné náhrady), které jsou potřebné pro konstrukci výkonového audio zesilovače z kapitoly 8, je možno bez problémů zakoupit u firem GES, GM Electronic a Semic Trade.

Desku plošného spoje pro výkonový audio zesilovač pracující ve třídě D, jehož konstrukci je věnována kapitola 8 knihy, bude možno objednat přímo v knihkupectvích firmy BEN - technická literatura, pokud se sejde dostatečný počet zájemců.

Ing. Petr Štál
autor knihy

 


www.ben.cz