Recenzní posudek

Energetika v příkladech

18. 8. 2003, Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Oponentský posudek na publikaci Energetika v příkladech

Tato publikace je vlastně druhým dílem Technického průvodce ENERGETIKA a jsou zde provedeny konkrétní numerické výpočty k rychlému získání základních informací o důležitých parametrech vyskytujících se v energetice.

Publikace sestává z úvodní kapitoly nazvané Energetické zdroje České republiky v 21. století, dvanáct odborných kapitol a závěrečné kapitoly, v níž se nacházejí tři přílohy a literatury. Úvodní kapitola je věnována perspektivnímu a pravděpodobnému vývoji energetiky v 21. století.

Připomínky k publikaci lze shrnout následovně:

Na zpracování recenze se podíleli tito zaměstnanci VŠB TU Ostrava:
Ing. Jiří Míka, CSc. (kap. 1, 6, 9)
Ing. Mojmír Vrtek, PhD. (kap. 2, 3, 11)
Ing. Jiří Tomčala (přílohy 4, 7)
Doc.Ing. Ladislav Kysela, CSc (kap. 10, 12)
Doc.Ing. Ladislav Vilimec, CSc (kap. 8)
Prof.Ing. Karel Sokanský, CSc. (kap. 8)

Závěrem lze konstatovat, že zpracování sbírky příkladů vyžaduje spolupráci jak autorů, tak i oponentů. Doporučuji zapracovat všechny připomínky. Vydání této sbírky stejně jako vydání prvního dílu považuji za aktuální a pro energetiku přínosné.

Doporučuji po akceptování připomínek tuto publikaci k vydání.

18. 8. 2003

Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

 


www.ben.cz