Recenzní posudek

Lampárna aneb co to zkusit s elektronkami?

9. 7. 2002, Ing. Jiří Hozman

Odborná recenze a korektury knihy Jaroslav Vlach: Lampárna aneb co to zkusit s elektronkami?

Předložená kniha je velmi pěkně, stručně a výstižně zpracovanou problematikou, týkající se elektronek. Domnívám se, že samotný název, který byl mimochodem velmi vhodně zvolen, již napovídá, že se bude jednat o zajímavou problematiku a věřím, že si ji zakoupí velký počet čtenářů, a to i těch, kteří se s elektronkami nikdy nesetkali. Sám jsem elektronky používal, i když krátce, a dokáži si představit takový ten správný pocit, když se elektronkový zesilovač "rozsvítil" a postupně se "zahříval". Celý text je vhodně doplněn velmi názornými obrázky a je patrný velmi vřelý vztah autora k dané problematice. Za pozornost stojí i to, že čtenářům mohu vřele doporučit velmi zajímavé odkazy na WWW stránky, uvedené na konci textové části knihy. I když kniha není vyčerpávající, resp. pokrývající všechny aspekty této problematiky, jedná se o ucelenou, přehledně a poutavě zpracovanou oblast.

V Praze dne 9. 7. 2002

Posudek vypracoval Ing. Jiří Hozman
katedra radioelektroniky
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
tel.: 224 352 256
e-mail: hozman@fel.cvut.cz

 


www.ben.cz