Co provázelo přípravu knihy v nakladatelství

Lampárna aneb co to zkusit s elektronkami?

6. 3. 2004, Libor Kubica, redakce nakladatelství BEN - technická literatura

Příběh: Co provázelo přípravu knihy v nakladatelství

Knihu nám autoři předali do redakce již v roce 2002. Poté zpracování knihy neustále provázely podivné neúmyslné průtahy. Stále jsme knihu nemohli dostat do takového stavu, abychom ji mohli dát s klidným svědomím do tisku. S odstupem času se domnívám, že to možná bylo asi úžasným zásahem nějaké vyšší moci, protože v té době byl rozsah knihy necelých sto stran.

Pak jsem se věci chopil osobně. Navštívil jsem několik lidí, kteří se elektronkami zabývají a stručně jim řekl o knize a zapůjčil výtisk ke korektuře. Od nich jsem jako zpětnou vazbu dostal připomínky, co by se ještě v knize mělo objevit a co by podle jejich názoru ještě více přitáhlo čtenáře. A tak se postupně za poslení rok z knihy stával skutečný unikát, který nemá ve světě obdoby.

Jak jsem již uvedl, na dokončení knihy se podílela i řada externích spolupracovníků, kteří žijí klidným životem, na rozdíl od nás v nakladatelství, kde máme každodenní honičku. Proto jakékoliv naléhání na urychlení jejich činností příliš nepomáhalo, vždy jsme jen tiše doufal, že potřebný materiál získám. Poslední fázi přípravy knihy nám zkomplikovala vládní opatření, díky kterým jsme museli transformovat podobu firmy a já, místo abych se věnoval dokončení knihy, jsem programoval v našem účetním a skladovém informačním systému.

Tímto se tedy chci omluvit netrpělivým a asi oprávněně rozhořčeným čtenářům, kteří naše nakladatelství neustále bombardovali dotazy: „Kdy to vyjde?“. V době, kdy budete číst tento příběh, by měl být již tento unikátní vydavatelský počin vytisklý.

V Praze dne 6. 3. 2004

Libor Kubica
nakladatelství BEN – technická literatura

 


www.ben.cz