Recenzní posudek

Nábojové pumpy - funkce, přehled a použití

23. 4. 2002, Ing. Jiří Hozman

Odborná recenze a korektury knihy nakladatelství BEN - technická literatura Jana Humlhanse: Nábojové pumpy - funkce, přehled a použití

Kniha je koncipována jako výběr informací z katalogových listů a aplikačních poznámek významných výrobců nábojových pump. Tyto a další informace jsou dostupné na WWW stránkách výrobců v anglickém jazyce a autor se pokusil udělat stručný přehled těchto informací v češtině.

V knize postrádám pouze jedno, a tím jsou praktické zkušenosti s vybranými obvody, zejména z hlediska možného rušení. Tato otázka není v knize téměř zmíněna, ačkoli je velmi významná.

V Praze dne 23. 4. 2002

Posudek vypracoval Ing. Jiří Hozman
katedra radioelektroniky
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
tel.: 224 352 256
e-mail: hozman@fel.cvut.cz

 


www.ben.cz