Reakce čtenářů

Nabíječky a nabíjení

11. 1. 2003, Rudolf Brym

Vážení,
vlastním knihu vydanou nakladatelstvím BEN, Nabíječky a nabíjení od autorů p. Arendáše a p. Ručky. V ní jsou uvedeny návody na stavbu nabíječek, ovšem ta která by mi vyhovovala, nemá úplný popis součástek. Jak jsem zjistil, ani v třetím, opraveném vydání nejsou u uvedeného zapojení hodnoty popsány. EML kontakt na autory mi není znám, proto se obracím na Vás.

Konkrétně se mi jedná o zapojení nabíječe na obr. 59, na straně 92 - vydání 1995. V uvedeném schématu není uvedena hodnota Zenerových diod D4, D5, D6. Rovněž by mne zajímalo, je-li tyristor KT707 bez úprav nahraditelný typem např. TIC126M ze sortimentu (snadno dostupného) firmy GM.

17. 2. 2003, ing. Milan Ručka (autor knihy)

Vážený pane Kubico,
reaguji tímto na Vaše e-maily z 10. února 2003. Týkají se dopisu čtenáře pana Rudolfa Bryma, který poukazuje na neúplný popis schéma v knize Nabíječky a nabíjení, které jsem spoluautorem.
Konkrétně se jedná o schéma na str. 92 - obr. 59. z vydání r. 1995. Pan Brym poukazuje na to, že zde není uvedena hodnota Zenerových diod D4, D5 a D6.

Tyto hodnoty (snad při překreslování) ze schema zmizely. Protože jsem od doby předávání rukopisu svoje podklady pro rukopis několikrát přestěhoval, předpokládal jsem, že se dopátrám pravdy přes tento víkend na chatě.

Našel jsem však pouze 3. upravené vydání z roku 1999, kde je pravděpodobně toto schéma (Tyristorový nabíječ s napěťovým omezením nabíjení jiného typu ) uvedeno na str. 94. Ani tam totiž nejsou hodnoty Zenerových diod uvedeny. V jednom z výtisků, kde jsem si dělal poznámky, jsem našel připsány u všech uvedených Zenerových diod (D4,D5 a D6) hodnoty KZ260/12 a informaci, že tento příspěvek zpracoval Ing. Arendáš, kterého se ale na další podrobnosti již bohužel nezeptáme.

Předpokládám, že tuto poznámku jsem připsal při dřívější odpovědi na dotaz čtenáře a na základě informace od Ing. Arendáše z té doby. Omlouvám se za nás oba, že nám chyba unikla při korekturách.

Čtenáře to samozřejmě právem pobouřilo a nepovažuje za seriozní když se něco neúplného zveřejní a případné zájemce nechají, aby si to "dodělali sami".

Dále by čtenáře zajímalo, zda může bez úprav nahradit uvedený tyristor KT707 jiným (ze snadno dostupného sortimentu) např. TIC126M. Toho se lze samozřejmě dopátrat v katalozích příslušných firem. Katalog TESLA mě patrně vzala voda. Katalog GM uvádí, že tyristor TIC126M má ITAV = 12A, U DRM = 600V a IGT = 20 mA. Obvykle však tyristory z GM vyhovují jako náhrady tyristorů TESLA. Pokud by proud do řídící elektrody IGT tyristor nespínal, bylo by nutné upravit hodnoty R7 event. R4.

S pozdravem Ing. Milan Ručka

 


www.ben.cz