Recenze z CD Chip 11/2004

Matlab – tvorba uživatelských aplikací

29. 10. 2004, RNDr. Karel Vašíček

Tato publikace je pokračováním knihy Matlab pro začátečníky, kterou napsali stejní autoři a kterou také vydalo nakladatelství BEN. Pro sazbu platí stejná připomínka jako pro první díl, tedy použití podtrženého písma, což v profesionální sazbě určitě není vhodné. Autoři navazují na první díl, začínají tvorbou skriptů a funkcí. Bohužel uvedené příklady jsou příliš jednoduché. To lze sice uvítat z didaktických důvodů, ovšem příklady nedostatečně ilustrují rozsáhlé možnosti použití programu. Poté se opět věnují hlavně grafickým možnostem z programátorského hlediska Matlabu.

Vzhledem k rozsahu Matlabu a k malému rozsahu knihy nebylo možné věnovat se všem programátorským možnostem programu. V páté kapitole jsou čtenáři nuceni vypisovat rozsáhlé příklady. Také vzhledem k tomu, že ve čtvrté kapitole autoři vytvářejí interaktivním způsobem rozsáhlejší příklady, chybí mi přiložená disketa s hotovými příklady, které by čtenáři mohli použít, pokud by se jim nepodařilo vytvořit příklady podle návodu v knize. Ani tyto rozsáhlé příklady však podle mého názoru neilustrují všechny možnosti Matlabu.

Autoři by měli popřemýšlet o třetím díle, věnovaném třeba některým toolboxům, které podstatně rozšiřují Matlab. Knih o Matlabu u nás mnoho není, jak to ostatně ilustruje seznam literatury v knize. Bohužel kniha zdaleka neuspokojí všechny typy čtenářů, já si budu muset ještě počkat na jinou knihu. Jinak autoři prokázali nezpochybnitelné znalosti Matlabu i schopnosti didaktické.

Karel Vašíček

Reakce na zveřejněnou recenzi

1. 11. 2004, Karel Zaplatílek, autor

Naše knihy nebyly určeny pokročilým uživatelům, je proto obtížné chtít od nich nezaujatou recenzi. My naopak máme opravdu bohaté zkuąenosti s vedením začátečníků a to nejen z UO Brno, ale z VUT Brno, ZČU Plzeň i odjinud. A jejich reakce jsou přesně takové, pro něž jsme knihy psali. Možná recenzenti přehlédli naše věty, že pochopí-li uživatel princip, může dále již samostatně pracovat. Nelze tak rozsáhlý systém, jakým MATLAB je, popsat v útlé knize a tu tlustou si student či doktorand ne často koupí (opět ověřená přání studentů).
Můj názor je, že kdyby knihy posuzoval opravdu začátečník, byly by recenze zcela jiné. Nejde jen o to znát MATLAB, ale vžít se do myslí a potřeb mladých či začínajících uživatelů. A my víme, co potřebují, neboť práce s nimi je náš každodenní chléb.

V současné době píšeme třetí díl, věnovaný práci se signály. A opět shromažďujeme požadavky od mladých studentů a kolegů - začátečníků a do toho se pokusíme vtěsnat teorii i praxi. Chceme vést začátečníky krůček po krůčku a ti, kteří byli odkázáni na manuály či tlusté souhrnné monografie bávají často zoufalí a jejich práce jde jen pomalu kupředu.

Co nás na recenzích zaujalo je možnost stáhnout si z vašeho webu uváděné příklady. S touto myšlenkou jsme prvotně také koketovali, ale pak se na ni v návalu práce zapomnělo. To by možná bylo dobré, ale rozhodně ne přikládat disketu či CD. S tím nemáme z jiných knih dobré zkušenosti.

Doc. Ing. Karel Zaplatílek, Ph.D.

 


www.ben.cz