Opravenka

Antény - encyklopedická příručka

3. vydání, ISBN 80-7300-166-7

Přes všechnu péči autora i nakladatele proklouzlo do 3. vydání několik chyb:

Za tyto chyby se velmi omlouváme.

redakce nakladatelství BEN - technická literatura

 


www.ben.cz