Opravenka

Delphi - začínáme programovat

1. vydání, ISBN 80-7300-034-2

Přes všechnu péči autora i nakladatele proklouzlo do vydání několik chyb:

stránka řádek špatně správně
28 2 zhora ClienHeight ClientHeight
45 12 zdola s1,s2,s2:string; s1,s2,s3:string;
73 14 zhora 7310 10
79 7 a 8 zhora if CheckBox1.Checked and ((a mod 7)<>0) then b:=False;
if CheckBox2.Checked and not(Odd(a)) then b:=False;
if CheckBox1.Checked and not(Odd(a)) then b:=False;
if CheckBox2.Checked and ((a mod 7)<>0) then b:=False;
86 8 zdola zvýrazněny zvýrazněna
115 17 zdola popud pokud
130 13 zdola hodnoty hodnotu
134 14 zdola jejich jejích
144 9 zdola s kontextového z kontextového
163 8 zdola částích částech
168 3 zdola s Procedury z procedury

Počítání řádek je včetně nadpisů, popisu obrázků a poznámek pod čarou

Za tyto chyby se velmi omlouváme.

redakce nakladatelství BEN - technická literatura

 


www.ben.cz